Uvala Koromačna

otok Kornat i u pozadini otok Škulj

Uvala Koromačna

otok Kornat s restoranom Konoba Opat, u pozadini otok Škulj

Uvala Koromačna

Kornat

lijevo Kasela, desno Klobučar, dolje Kornat

Kornat i u pozadini Piškera

Katina

Vela Sestrica sa svjetionikom

svjetionik na otoku Vela Sestrica

otok Aba Vela, u pozadini Katina, desno Kornat

Vela Sestrica, u pozadini Kornat, lijevo Aba Vela

Vela Sestrica, u pozadini Aba Vela

Obručan Mali i Obručan Veli

Mrtovac

Levrnaka, u pozadini Kornat

otok Mrtovac i u pozadini otok Obručan Veli

Borovnik

otok Balun i u pozadini otok Mana

Levrnaka

Mana

Mana

Mana

Balun

otok Balun i u pozadini otok Borovnik

Mana

otok Veli Rošip i desno otok Piškera

otok Veli Rošip i desno otok Piškera

Veli Rošip

lijevo Piškera, desno Vela Panitula

Vela Panitula

lijevo Piškera, desno Vela Panitula

Mala Panitula, desno Lavsa

Lavsa

Lavsa

otok Klobučar i u pozadini otok Kasela

otok Kameni Žakan i u pozadini otočić Ravni Žakan

Oključ

Kurba Vela

Kurba Vela

Kurba Vela

otočići Skrižanj Veli i Skrižanj Mali

otočići Skrižanj Veli i Skrižanj Mali

Ostala mjesta na području Nacionalni parkovi

Telašćica, Nacionalni parkovi
Broj avionskih fotografija: 14
Krka, Nacionalni parkovi
Broj avionskih fotografija: 67