Oglašavanje
Na ovim stranicama nudimo vlasnicima i operatorima smještajnih objekata oglas u obliku oznake njihovog hotela, pansiona, kampa ili kuće na odgovarajućoj fotografiji, s linkom na njihovu web stranicu.

Hoteli, pansioni, kampovi i privatne kuće s apartmanima ovdje mogu dobiti nove klijente. Svojim klijentima i suradničkim agencijama mogu poslati link do fotografije koja pokazuje položaj njihovog objekta.