Oglašavanje
Na ovim stranicama nudimo vlasnicima i operatorima smještajnih objekata oglas u obliku oznake njihovog hotela, pansiona, kampa ili kuće na odgovarajućoj fotografiji, s linkom na njihovu web stranicu.

Koliko će to koštati i što ćete dobiti?
1. Vaš smještajni objekt ovdje može privući nove klijente. Znak objekata će klijentima pokazati položaj kuće u odnosu na plažu.
2. Vlasnicima i operaterima smještajnih objekata nudimo oglašavanje u obliku oznake njihovog hotela, pansiona, kampa ili kuće na odgovarajućoj fotografiji, uz poveznicu na njihovu web stranicu.
3. Za vas ćemo pripremiti fotografiju iz zraka na kojoj će biti označen samo vaš objekt. Zatim možete imati vezu na ovu fotografiju na svojoj web stranici ili je poslati svojim klijentima.
4. Cijene označavanja objekta i lokacije poveznice: 40 €/god u slučaju apartmanske kuće, 80€/god u slučaju hotela, pansiona ili kampa.
5. Vlasnicima smještajnih objekata sada nudimo besplatno oglašavanje na web stranici u trajanju od 1 godine.
6. Besplatno oglašavanje se ne primjenjuje ako povezuje na web stranicu turističke agencije.

Uvjeti i odredbe za oglašivače

Odredbe i uvjeti koji uređuju korištenje oglašavanja na web stranici AerialCroatia.com koje pruža Putnička agencija Novalja s.r.o. Sljedeći tekst predstavlja "ugovorne uvjete", prihvaćanjem kojih se Kupac obvezuje poštivati ​​pravila koja su u njemu navedena (u daljnjem tekstu Uvjeti i odredbe). U slučaju kršenja uvjeta i odredbi od strane bilo kojeg oglašivača, Operater može primijeniti mjere sadržane u ovim uvjetima i odredbama.

Dio 1. Definicije

1.    Usluga je oglasom vođenim Putničkom agencijom Novalja s.r.o., je vođena i dostupna na internetskoj adresi (URL): https://www.aerialcroatia.com/. Usluga omogućuje Kupcu staviti na fotografije na webu www.AerialCroatia.com oznaku s linkom na njegovu ponudu smještaja u Hrvatskoj.

2.    Oglasom razumi se oznaka s linkom na jedan isti objekt, koji se nalazi na 1 – 3 fotografijama.

3.    Oznakom Kupaca razumi se digitalna ikona koja se nalazi iznad fotografijama prikazanih na web stranici AerialCroatia.com, koja omogućuje posjetiteljima prikazati informacije stavljene Kupcom ili posjetitelji mogu pogledati web stranicu  prikazanu kupcom (dalje samo „Oznaka“).

4.    Operaterom usluge je Putnička agencija Novalja s.r.o., sa sjedištem na adresi Starobrněnská 334/3, 60200 Brno, Češka republika, matični broj 02325004, upisan u Trgovačkom registru pri Regionalnom sudu u Brnu, broj predmeta C 80928 (u daljnjem tekstu "Operater").

5.    Kupac usluge na web stranici AerialCroatia.com je korisnik usluga Operatera, koji se registriao i stavio oznaku određenoj fotografiji na web stranici AerialCroatia.com.

6.    Sučeljem razumi se web stranica koja je dostupna na internetskoj adresi (URL) photo.aerialcroatia.com/mtag/account, i omogućuje postavljanje sadržaja usluge i podataka za kontakt od strane Kupca.

Dio 2. Pravila korištenja usluge

1.    Operater će Kupcu učititi dostupnim sučelje za registraciju e-mail adrese Kupca.  

2.    Operater obvezuje se na temelju postavljenih uvjeta prikazivat na web stranici AerialCroatia.com Oznake s linkovima prema zadatku Kupaca.

3.    Oznake s linkovima do navedenog objekta ću biti nakon odobrenja Operatera prikazani na web stranici AerialCroatia.com.

4.    Kupac obvezuje se da će platiti cijenu za postavljanje oznaka na fotografije na web stranici AerialCroatia.com.

5.    Ako je Kupac unio Oznaku na fotografiju u vrijeme ponude 1 godina besplatno, Operater će prikazivati Oznaku sa linkom 365 dana besplatno.

6.    Besplatna ponuda ne vrijedi u slučaju da link Otkaza ne vodi izravno na web stranicu Kupca, ali vodi  na web stranicu neke putničke agencije.

7.    Plaćanje za korištenje usluge vrši se u €, prijenosom na bankovni račun Putničke agencije Novalja s.r.o.: IBAN CZ79 0300 0000 0002 6276 2742, BIC/SWIFT CEKOCZPP

8.    Operater zadržava pravo obustaviti prikazivanje Oznaka s linkom u slučaju ako nije uplaćeno za odgovarajuće razdoblje.

9.    Operater zadržava pravo obustaviti prikazivanje Oznaka s linkom u slučaju da je Oznaka postavljena na drugi objekt smještaja nego što je deklarirano.

10.  Kupac je u potpunosti odgovaran za unos ispravnih linkova na svoj objekt.

11.  Operater nije odgovoran za sadržaj odredišnih stranica do kojeg korisnik dolazi nakon što klikne na Oznak kupca.

12.  Operater nije odgovoran za štetu, koju kupac prouzročio oglašavanjem trećim stranama.

13.  Operater nije odgovoran za Oznake i odredišne ​​stranice, koje su u suprotnosti s važećim zakonom. Ako je dio podataka koje je unio Kupac autorskim djelom, Kupac daje Operateru korištenja ovog autorskog djela besplatno za sve namjene tijekom trajanja kampanije.

14.  Cijeli račun može biti blokiran u slučaju prekomjernog opterećenja sustava. Prekomjernim opterećenjem se misli unošenje prevelike količine podataka u sustav.

15.  Operater ima pravo za manje uređivanje oglasa (naglasci, interpunkcija, pravopisne pogreške). Operater nije dužan uređivati nezadovoljavujuće oglasi.

16.  Prijava u sustav je vezana za korisničko ime i lozinku Kupca. U slučaju prestanka prava Kupca na korištenje korisničkog imena za prijavu Operater više nije dužan učiniti korisničko mjesto za sučeljem sustava dostupnim. Kupac je dužan osigurati svoje podatke za prijavu i čuvati ih u tajnosti. Operater nije odgovoran za zlostavljanje sustava u slučaju otkrivanja imena za prijavu ili lozinke trećoj osobi. Ako Kupac odobri pristup svom računu trećoj strani, Kupac je odgovaran za pristanak i prihvaćanje ovih uvjeta i odredbi od treće strane. Kupac je suglasan da ne će prikazanje Oznaka s linkovima prodavati direktno trećoj strani ili trećoj strani nuditi je kao svoju uslugu.

17.  Operater zadržava pravo spriječiti prikazivanje oglasa koji sadržava zaštitni znak, čiji uporaba je očito nezakonita, i nezakonitost takve uporabe je jednoznačna.

18.  Operater zadržava pravo privremeno spriječiti prikazivanje oznaka u kojih je saznao nezakoniti sadržaj informacija..

19.  Operater zadržava pravo privremeno ili trajno spriječiti prikazivanje oznaka u kojih se sumnja da krše prava intelektualnog vlasništva trećih strana, dok takvo sprječavanje prikazivanja ne može se smatrati kao kršenje ovih odredbi i uvjeta.

20.  U slučaju da vlasnik zaštitnog oznaka ili vlasnik drugačije zaštićenih oznaka smatra da je njegova oznaka zloupotrijebljena u sustavu, može se obratiti na e-mail ac@novalja.cz.sa svojom žalbom.

21.  Operater zadržava pravo spriječiti prikazivanje oznaka također u sljučaju da je obaviješten grupom potrošača ili je sam procijenio da oglas ima elemente zavarajućeg oglašavanja.

22.  Kupac može prekinuti svoje sudjelovanje u Oglasu brisanjem ili susperdiranjem svih svojih Oznaka. U tom slučaju prestat će se pojavljivati Oznaka do jednog sata od zaustavljanja kapanje (ali obično odmah).

23.  Operater zadržava pravo privremeno ili trajno prestati prikazivati Oznake.

24.  Operater ne daje nikakva jamstva o lokaciji Oznaka ni u upućivanju Otkaza u objekat Kupaca.

25.  Operater ima pravo sve što se tiče radnih stvari slati Kupcu kao obavijest e-mailom.  

26.  Kupac ne smije izvoditi manipularne operacije s vlastitim Oznakom ili sa Oznakama trećih strana. Posebno je zabranjeno robotske klikanje na oznake. Operater može blokirati račun Kupca i tražiti naknadu štete pravnim putom.   

27.  Procjena o tome koji su prikazi važeći ili nevažeći, pripada isključivo Operateru pod uvjetom da Operater obvezuje se uzeti u obzir argumente koje je dostavio Kupac.

28.  Operater nije odgovoran za održavanje podataka koje Kupac unosi na svoj račun. Operater ne će davati podatke o oglašavanju trećoj strani, osim svojim servisnim partnerima samo u svrhu čuvanja podataka. Operater ne jamči stalnu dostupnost korisničkog sučelja sustava.

29.  Operater nije odgovoran za aktivnost i izvođenije pružene Kupcom trećim stranama.

30.  Tvrtka Putnička agencija Novalja s.r.o. ni u kojem slučaju ne će biti odgovorna za bilo kakvu posebnu, slučajnu, neizravnu, primjernu ili posledičnu štetu (uklučujuće bez ograničenja i štetu za gubitak, prekid rada, gubitak poslovnih informacija ili bilo koji drugi financijski gubitak ili štetu) nastalu korištenjem ili nastalu iz korištenja ili nemogućnosti korištejna Usluge ili pružanja ili nepružanja tehničke ili druge pomoćne usluge, neka nastala na temelju delikta (uključujuć nemar), ugovora ili druge pravne teorie, čak i u slučaju, da je tvrtka Putnička agencija Novalja s.r.o., bila upozorena na mogućnost takve štete. U svakom slučaju bit će maximalna kumulativna odgovornost Putničke agencije Novalja s.r.o., i vaš jedino pravno korektivno sredstvo u slučaju bilo kakvih zahtjeva koje proizlaze ili su vezane u Ugovor ograničeni na iznos koji ste stvarno platili za Uslugu (ako postoji) u prethodnih 12 mjeseci.

Dio 3. Obrana osobnih podataka

Prema Uredbi Europskog parlamenta i Vijeće EU 2016/679 O zaštiti fizičkih osoba u srodnosti s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju ovih podataka te ukidanja Direktive 95/46/ES (opća uredba o zaštiti osobnih podataka), (dalje samo „GDPR“), ovim ispunjavamo informativnu obavezu u smislu čl.13 i dalje GDPR.

4.1. Administrator osobnih podataka i kontakt na administratora

Administratorom osobnih podataka i njihov procesor je tvrtka Putnička agencija Novalja s.r.o., adresa Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno, IČO 02325004, upisana u Trgovačkom registru vođenom u Regionalnom sudu u Brnu, odjeljak C, uložak 80928.

Ako nas želite kontaktirati tijekom obrade podataka, možete nas kontaktirati na felefonski broj, po mogućnosti na mobitelu +420 739 801 311, telefon +420 542 221 714, ili na e-mail: info@novalja.cz .

4.2. Izjava CK

Izjavljujemo da smo, kao administrator osobnih podataka, u skladu sa svim zakonskim obvezama potrebnih za važeće zakonodavstvo, posebno za Uredbu GDPR. Vaši osobni podatci bit ću izjavljeni samo na temelju valjanog pravnog razloga (izvršavanje ugovora, legitivni interes, zakonska obveza ili pristanak na obradu).

4.3. Obseg obrade

U vezi s obavljanjem poslovnih aktivnosti CK obrađuje i pohranjuje osobne podatke svojih kupaca u sljedećem obsegu:

·         ime i prezime Kupca

·         telefonski broj

·         e-mail adresa

·         adresa smještaja

Potpisivanjem sklapate ugovor i izjavljujete da dajete pristanak za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

4.4. Svrha obrade i pravna osnova obrade

Osobne obrade Kupaca u gornem rasponu koristimo za:

osiguravanje pravilne realizacije ugovornog odnosa u smislu čl. 6 stavak 1 pismo b) GDPR
Obrada svih osobnih podataka navedenih u br. 3. ovog dokumenta neophodna je za izvršavanje ugovora. U slučaju da Kupac ne slaže se s davanjem svojih podataka u svrhu ugovora, ugovor ne može  se zaključiti. Ovaj raspon osobnih podataka ima putnička agencija pravo dalje obrađivati radi zaštite svojih prava u slučaju spora s kupcem.

·         Marketinška uporaba podataka – obrada na temelju legitimnog interesa u smislu članka. 6 stavka. 1 pismo. f) GDPR

Putnička agencija je na temelju § 7 stavku. 3. zakona o nekojih uslugama informacijskog družstva ima pravo koristiti elektroničku adresu i telefonski broj kupaca u svrhu širenja komercijalnih komunikacija koje se tiču njegovih vlastitih usljuga sličnih onima, koje su već pružene Kupcu. Legitimnim interesom u tom slučaju je namjera putničke agencije da dalje razvija svoje poslovne aktivnosti.

Putnička agencija dalje koristi prikupljene osobne podatke za ciljano prikazivanje oglasa na internet stranicama, opet s ciljem potpore razvoja vlastitih poslovnim aktivnosti, što je smatrano kao legitivni internes putničke agencije.

·         knjigovodstvo – obradana temelju zakona u smislu članka. 6 odst. 1 pismo. c) GDPR

Osobni podatci su u neobhodnom nužnom sadržaju također obrađeni u svrhu ispunjavanja zakonske obveze putničke agencije, naime vođenje evidencije o našim prihodima i rashodima, primljenim uplatama i ekonomiji, kako proizlaze iz propisa koji uređuje poreze i računovodstvo.

Osobne podatke potencijalnih kupaca koristimo za:

·         marketinška uporaba podataka – obrada na temelju pristanka ispitanika u smislu članka 6 stavka 1 pismo a) GDPR

4.5. Mogučnost otkazati suglas

U slučaju da kao kupac / potencijalni kupac dajete neke svoje osobne podatke za obradu putničkoj agenciji na temelju vašeg pristanka, možete u bilo kojem trenutku taj pristanak besplatno otkazati. U svom otkazu, molim da navedete, kojeg suglasa tiče se vaš otkaz – ovo nam može pomoći Vaš zahtjev brzo rješiti. U slučaju otkaza suglasa bit ću svi vaši osobni podaci nepovratno i sigurno uništeni te ih u buduće više neće biti moguće vratiti. Međutim takvo otkazivanje suglasa ne utječe na zakonitost trenutne obrade osobnih podataka od strani putničke agencije. 

4.6. Sigurnost i zaštita osobnih podataka

Vaši osobni podaci zaštićeni su maksimalnom razinom sigurnosti, kako u fizičkom tako i u elektroničkom obliku..

Osobni podaci pohranjivat će agenija najduže 10 godina od trenutka prestanka provedbe. ugovora ili drugog odnosa na temelju kojem putnička agencija obrađuje vaše osobne podatke. Nakon toga putnička agencija likvidira sve osobne podatke. U slučaju da e-mail adresa ili telefonski broj koristi u svrhu izravnog marketinga, a kupac nije otkazao suglas, bit ću ovi podaci čuvani i dalje sve dok se suglas ne otkaže.

4.7. Prijenos osobnih podataka trećim stranama

Uz vaše osobne podatke imaju pristup samo zaposlenici putničke agencije.

Da osiguramo posebne postupke obrade, koje ne možemo sami pružiti, koristimo usluge i aplikacije trećih strana koje djeluju u poziciji obrađivača u odnosu na techničku pomoć. To su sljedeći subjekti:

·         ugovorni partneri koji pružaju IT usluge

4.8. Prijenos osobnih podataka izvan Europske unije

Osobne podatke obrađujemo isključivo u Europskoj uniji ili u zemljama koje pružaju odgovarajuću razinu zaštite na temelju odluke Europske komisije.

4.9. Prava kupaca u vezi sa zaštitom osobnih podataka

U vezi sa zaštitom osobnih podataka, imate niz prava navedenih u nastavku. Ako želite osvariti neko od ovih prava, kontaktirajte nas putom e-maila, poštom na adresu našeg sjedišta ili osobno dođite u naše sjedište.

a) pravo na informacije

·         je u skladu s ovim načelima obrade i zaštite osobnih podataka

b) pravo pristupa

·         u slučaju vašeg zahtjeva obavijestit ćemo Vas u roku od 1 mjeseca, koje osobne podatke obrađujemo o Vašoj osobi i zašto

c) pravo na dopunu i promjenu osobnih podataka

·         u slučaju vašeg zahtjeva za promjenu ili dopunu osobnih podataka, ćemo ih promjeniti

d) pravo na ograničavanje obrade 

·         ako smatrate da obrađujemo vaše netočne podatke, smatrate da ih obrađujemo nezakonito, ali ne želite izbrisati sve podatke ili ste se protivili obradi. Ograničiti možete također samo opseg osobnih podataka ili svrhu obrade.

e) pravo na prenosivost

·         u slučaju vašeg zahtjeva ćemo vas obavijestit u roku od mjesec dana koje osobne podatke obrađujemo i zašto, i to u strojno čitljivom obliku da biste mogli uzeti svoje osobne podatke  za prenijeti ih nekome drugome

f) pravo na brisanje (zaboravljenje)

·         u slučaju vašeg opravdanog zahtjeva izbrisat ćemo sve vaše osobne podatke u roku od mjesec dana iz našeg sustava i iz sustava svih podprocesora i kopija, ili ćemo vam reći koje smo podatke izbrisali, evenualno opravdamo vam koje nismo mogli izbrisati

g) prigovor Uredu za zaštitu osobnih podataka

·         u slučaju da smatrate da ne postupamo s vašim podacima u skladu sa zakonom, imate pravo u bilo kojem trenutku kontaktirati svoj Ured za zaštitu osobnih podataka sa svojom žalbom

4.10. Šutljivost

Uvjeravamo sve klijente da su naši zaposlenici i suradnici koji će obraditi vaše osobne podatke dužni čuvati šutljivost o osobnim podacima te o sigurnosnim mjerama, čije bi otkrivanje ugrozilo sigurnost vaših osobnih podataka. Ova šutljivost će trajati i nakon prestanka ugovornih odnosa s putničkom agencijom. Bez vašeg pristanka, vaši osobni podaci neće biti otkriveni trećim stranama osim onih izričito navedenih u ovom dokumentu.

4.11. Završne izjave

Ova načela obrade i zaštite osobnih podataka može putnička agencija u bilo koje vrijeme jednostrano promijeniti.

Ova načela obrade i zaštite osobnih podataka vrijedi od 3.8.2021.


Dio 4. Završne odredbe

1. U slučajevima kada je Kupac u odnosu sa Operatorom i dođe do potrošačkog spora koji se ne može rješiti sporazumno, Kupac u poziciji potrošača može podnijeti prijedlog za vansudsku nagodbu potrošača u Češke trgovinske inspekcije (Središnji ispektorat – odjel ADR, sa sjedištem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). U tim slučajevima Kupac može koristiti internetsku platformu za rješavanje potrošačkih sporova koju je upostavila Europska komisija i dostupna je na web stranici: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Stvari ovih Uvjeta i odredbi za oglase koji nisu regulirani alternativno su uređeni Poslovnim uvjetima i odredbama, te relevantnim zakonodavstvom posebno Zakonom br. 89/2012 Sb., Građanskim zakonikom.

3. Operater neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja Kupacu nastaje, kad Kupac neće biti na vrijeme obaviješten o mogućim bilo kakvim promjenama u bilo kojih od gore navedenih usluga samo zato, da ne koristi jednu od njih.

4. Operater zadržava pravo jednostrano promijeniti ove Uvjete i odredbe u razumnoj mjeri, osobito u slučaju promjene zákona, tehničke promjene usluge ili usluga povezanih u slučaju promjene operativnih, organizacijskih ili poslovnih procesa u Operatera. Operater će obavijestiti Kupca o promjeni puterm Servisnog sučelja najmanje 7 dana prije nego što promjena stupi na snatu. Kupac ima pravo odbiti promjenu Uvjeta i odredba te izbrisati ili obustaviti sve svoje oznake. Ako Kupac nastavi koristiti uslugu nakon što promjena Uvjeta i odredbi stupi na snatu, smatra se da privaća promjenu Uvjeta i odredbi.

U Brnu dana 20.9.2021

Putnička agencija Novalja, s.r.o.

Karel Hrdina, jednatel / Monika Hrdinová, jednatelka